Ценовник

Доаѓање на сервисерот - 500 Денари. Цената од работен час зависи од типот на услугата која се бара(можна е комбинација на повеќе типови услуги).

Пополнете ги полињата во онлајн формата за да побарате понуда или да добиете информации за нашите услуги. Ние со задоволство ќе одговориме на Вашето барање.

Професионални мајстори

Секогаш на време

Конкуретни цени